Information on arrivals and departures

DAY TIME FLIGHT NUMBER ORIGIN AIRLINES REMARK
2019-07-17 17/07 00:30
LQ 975
Siem Reap CANCELLED
2019-07-17 17/07 00:30
LQ 821
Siem Reap ARRIVED 00:32
2019-07-17 17/07 02:05
LQ 839
Guiyang Longdongba ARRIVED 02:34
2019-07-17 17/07 03:30
QD 701
Hangzhou ARRIVED 05:00
2019-07-17 17/07 04:15
ZA 688
Xiamen ARRIVED 04:11
2019-07-17 17/07 04:30
LQ 997
Kunming ARRIVED 05:16
2019-07-17 17/07 04:40
ZA 494
Chengdu ARRIVED 05:08
2019-07-17 17/07 05:40
LQ 901
Guangzhou ARRIVED 05:30
2019-07-17 17/07 06:00
QD 713
Chongqing ARRIVED 05:35
2019-07-17 17/07 07:05
QD 703
Guangzhou ARRIVED 06:43
2019-07-17 17/07 09:40
K6 839
Hochiminh
2019-07-17 17/07 11:25
LQ 976
Zhengzhou
2019-07-17 17/07 11:30
K6 131
Siem Reap
2019-07-17 17/07 11:35
KR 804
Siem Reap RETIME
2019-07-17 17/07 12:55
DR 5355
Lanzhou Zhongchuan
2019-07-17 17/07 13:00
AK 264
Kuala Lumpur
2019-07-17 17/07 13:10
QD 512
Phnom Penh RETIME
2019-07-17 17/07 13:20
ZA 364
Macau
2019-07-17 17/07 14:20
KR 506
Macau RETIME
2019-07-17 17/07 14:25
DR 5035
Shenyang RETIME
2019-07-17 17/07 15:30
LQ 931
Tianjin Binhai
2019-07-17 17/07 15:45
GJ 8805
Changsha, Hunan
2019-07-17 17/07 15:50
FD 660
Don Muang
2019-07-17 17/07 17:55
ZA 796
Yiwu
2019-07-17 17/07 18:05
AQ 1009
Guangzhou
2019-07-17 17/07 18:10
QD 705
Nanchang Changbei
2019-07-17 17/07 18:15
LQ 817
Xishuangbanna Gasa CANCELLED
2019-07-17 17/07 18:30
LQ 866
Fuzhou
2019-07-17 17/07 18:35
QD 381
Bangkok
2019-07-17 17/07 19:45
ZA 460
Nanning RETIME
2019-07-17 17/07 19:55
3U 8097
Chongqing
2019-07-17 17/07 20:20
HU 471
RETIME
2019-07-17 17/07 20:25
K6 141
Phnom Penh RETIME
2019-07-17 17/07 20:35
QD 325
Macau RETIME
2019-07-17 17/07 20:50
LQ 829
Yichang CANCELLED
DAY TIME FLIGHT NUMBER DESTINATION AIRLINES REMARK
2019-07-17 17/07 01:30
LQ 975
Zhengzhou TAKE OFF
2019-07-17 17/07 02:45
LQ 930
Siem Reap TAKE OFF
2019-07-17 17/07 07:00
LQ 970
Phnom Penh TAKE OFF
2019-07-17 17/07 08:30
QD 511
Phnom Penh CANCELLED
2019-07-17 17/07 09:05
ZA 795
Yiwu CHECKING-IN
2019-07-17 17/07 09:15
QD 704
Nanchang Changbei CHECKING-IN
2019-07-17 17/07 10:05
LQ 865
Fuzhou CHECKING-IN
2019-07-17 17/07 10:15
K6 838
Hochiminh CHECKING-IN
2019-07-17 17/07 10:45
QD 513
Phnom Penh RETIME
2019-07-17 17/07 11:10
LQ 828
Yichang CANCELLED
2019-07-17 17/07 12:00
K6 130
Siem Reap
2019-07-17 17/07 12:25
LQ 816
Xishuangbanna Gasa CANCELLED
2019-07-17 17/07 12:30
KR 803
Siem Reap RETIME
2019-07-17 17/07 13:30
AK 265
Kuala Lumpur
2019-07-17 17/07 13:40
QD 324
Macau
2019-07-17 17/07 13:55
DR 5356
Kunming
2019-07-17 17/07 14:00
ZA 459
Nanning RETIME
2019-07-17 17/07 15:15
QD 380
Bangkok
2019-07-17 17/07 15:40
DR 5036
Fuzhou
2019-07-17 17/07 16:25
FD 661
Don Muang
2019-07-17 17/07 16:30
KR 505
Macau RETIME
2019-07-17 17/07 16:55
GJ 8806
Changsha, Hunan
2019-07-17 17/07 18:40
ZA 793
Shanghai
2019-07-17 17/07 19:05
AQ 1010
Guangzhou
2019-07-17 17/07 19:15
QD 794
Siem Reap
2019-07-17 17/07 19:50
QD 706
Xiamen RETIME
2019-07-17 17/07 20:00
LQ 966
Changsha, Hunan RETIME
2019-07-17 17/07 20:05
LQ 335
Siem Reap CANCELLED
2019-07-17 17/07 20:30
LQ 808
Wuhan
2019-07-17 17/07 20:55
3U 8098
Chongqing
2019-07-17 17/07 21:05
K6 874
Beijing RETIME
2019-07-17 17/07 21:20
HU 472
RETIME
2019-07-17 17/07 21:30
LQ 954
Xianyang
2019-07-17 17/07 21:45
ZA 493
Chengdu
2019-07-17 17/07 22:10
LQ 900
Guangzhou
2019-07-17 17/07 23:00
QD 702
Guangzhou RETIME
DAY TIME FLIGHT NUMBER DESTINATION AIRLINES REMARK